Boekhouding Accountancy Fiscaliteit
Tijd voor de belastingaangiften van 2021!

De uiterste indieningsdatum voor een natuurlijke persoon is 15 juli 2022. De indieningstermijn voor de mandataris (accountant) werd ingekort. We hebben dus slechts tot 30 september de tijd om je aangifte in te dienen i.p.v. eind tot oktober. Daarom vragen we onze klanten de documentatie zo correct en tijdig mogelijk te verzamelen en de extra attesten in één mail te bezorgen aan de verantwoordelijke dossierbeheerder en dit ten laatste op 30 juni.

Werk je in een eenmanszaak zonder of met beperkte Btw-verplichtingen? Dan hanteren we graag dezelfde regel en ontvangen we je inkomsten en beroepskosten ook graag ten laatste op 30 juni.

Indien de aangifte voor eind augustus plaatsvindt, zou een mogelijke terugbetaling sneller kunnen plaatsvinden. Maar deze info nemen we bij Kroton wel met een groot korreltje zout.

Hieronder vindt u een complete lijst van informatie die we nodig hebben (indien van toepassing):

Inkomsten (vaak kunnen we deze consulteren via taxonweb):

 • Loonfiches van de werkgever
 • Fiches van de werkloosheidsvergoeding
 • Fiches van ziekte- en invaliditeitsuitkering
 • Fiches van brugpensioen
 • Pensioenfiches (ook van buitenlandse pensioenen)
 • Buitenlandse inkomsten (zo ja, gelieve deze te specifiëren)
 • Auteursrechten
 • Diverse inkomsten
 • Huurinkomsten: Zijn er professionele huurinkomsten? Zo ja, voor welk gebouw en voor welk bedrag?

Kosten die een positieve impact kunnen hebben op uw belastingaanslag:

 • Attesten van woonleningen
 • Attesten van schuldsaldoverzekeringen
 • Attesten van premies levensverzekering
 • Attesten van pensioensparen/bouwsparen/VAPZ
 • Attesten van fiscaal aftrekbare giften
 • Attesten van dienstencheques
 • Attesten van een rechtsbijstandsverzekering
 • Attesten van winwinlening of Tax Shelter
 • Betalingsbewijzen van uitgekeerde onderhoudsgelden (+ gegevens begunstigde)
 • Bewijsstukken van ontvangen dividenden met inhouding RV (max. 800 euro per belastingplichtige)
 • Attesten van kinderopvang

PS. Ook deze vragen behoren nog tot de verplichtingen van elke belastingplichtige. Werd uw buitenlandse rekening aangegeven aan de Nationale Bank van België (NBB/CAP)? In welk land situeert de rekening zich? Laat het ons weten!

We willen je alvast oprecht bedanken voor je medewerking. Tijd voor wat echt telt!

Tijd voor de belastingaangiften van 2021!

Het is weer zover: sinds afgelopen woensdag staat TaxOnWeb weer online. 7,1 miljoen belastingplichtigen moeten de aangifte van hun personenbelasting uit het inkomstenjaar 2021 (elektronisch) indienen: jij dus ook! Kroton helpt je hier graag bij. In ruil vragen we wel om je doorgedreven medewerking!

Nieuws