Boekhouding Accountancy Fiscaliteit
Verhoogde investeringsaftrek van 25% tot eind 2022

Voor de uitbraak van corona en de daarmee gepaarde economische crisis bedroeg het tarief van de gewone investeringsaftrek maar 8%. De overheid voerde de verhoogde investeringsaftrek in 2020 in om dat negatieve corona-effect te beperken. Deze tijdelijke steunmaatregel moest zelfstandigen dus aanmoedigen om vooral te blijven investeren in de economie.

Natuurlijk moet je onderneming aan een aantal voorwaarden voldoen om in aanmerking te komen voor de verhoogde investeringsaftrek van 25%. Zo kan je enkel investeren in nieuwe materiële of immateriële vaste activa die je kan afschrijven over een periode van minstens 3 jaar. De steunmaatregel geldt ook enkel voor natuurlijke personen of kleine vennootschappen (met maximaal 50 werknemers) voor investeringen die in België werkelijk en uitsluitend voor je specifieke job worden gebruikt.

Na 31 december 2022 komt de tijdelijke verhoging ten einde en daalt het tarief opnieuw van 25% naar 8%. Heb je nog investeringsplannen? Wacht dan niet te lang! Als je de factuur in 2022 ontvangt, zit je sowieso goed voor de investeringsaftrek van 25%, zelfs als je de factuur pas in 2023 betaalt!

Nog meer weten? Lees ons artikel over investeren na corona.

Verhoogde investeringsaftrek van 25% tot eind 2022

Nog tot 31 december 2022 geniet je van de verhoogde investeringsaftrek van 25%. Als eenmanszaak, vrij beroep of kleine onderneming mag je 25% van de aanschaffingswaarde van je investering aftrekken van de belastbare winst van je onderneming. Zowel vanuit fiscaal als economisch standpunt is zo’n aankoop bijzonder interessant. Investeer dus nu!

Nieuws