Boekhouding Accountancy Fiscaliteit
Al op de hoogte van de verplichte statuutwijzigingen voor vennootschappen?

Grote veranderingen zijn de afschaffing van de verplichte inbreng van een minimumkapitaal in de BV (de voormalige BVBA) en een grotere statutaire vrijheid. Het WVV voorziet ook de mogelijkheid om te kiezen voor een enige bestuurder in de NV of een enige aandeelhouder in zowel de BV als de NV.

Verder werden enkele termen gewijzigd: zo spreekt men in een BV niet langer van “kapitaal”, maar van een “inbreng in het vermogen”. Het maatschappelijk “doel” heet vanaf nu het “voorwerp” van de vennootschap.

Werd je vennootschap opgericht na 1 mei 2019? Dan werden de statuten al opgemaakt op basis van het nieuwe WVV en hoeven er in principe geen aanpassingen te gebeuren.

De inwerkingtreding van het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen heeft dus enkel een impact op vennootschappen die voor 1 mei 2019 werden opgericht. De statuten van deze vennootschappen moeten immers aangepast worden aan de nieuwe regelgeving. Indien de statuten niet voor 1 januari 2024 aangepast worden, ben je als bestuurder/zaakvoerder hoofdelijk aansprakelijk voor potentiële schadelijke gevolgen. Geen idee hoe deze aanpassing in z’n werk gaat? Geen zorgen, we zullen je hierover contacteren. We vragen je wel om er rekening mee te houden dat we deze statutenwijzigingen proberen te spreiden in de tijd om piekmomenten bij ons op kantoor en bij de notaris te voorkomen.

Moet je dringend een kleine aanpassing aan de statuten aanbrengen? Dat kan, maar bedenk dan wel dat je deze statuten volledig moet schikken naar de nieuwe normen van de WVV. Deze verplichting schrikt misschien af, maar vergeet niet dat deze wetswijziging ook de opportuniteit schept om de statuten van je vennootschap aan te passen aan eventuele nieuwe omstandigheden. We denken onder andere aan de locatie van je maatschappelijke zetel, de omschrijving van het voorwerp (vroegere doel), de aandeelhoudersstructuur, de hoogte van de inbreng: noem maar op! Natuurlijk brengen deze wijzigingen ook een fiscale impact met zich mee. Bij vragen kan je dus steeds bij ons terecht.

Tijd voor wat echt telt!

Al op de hoogte van de verplichte statuutwijzigingen voor vennootschappen?

Sinds 1 mei 2019 is het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) gelanceerd. Dit betekent dat bestaande vennootschappen hun statuten moeten aanpassen aan de nieuwe regelgeving. Hiervoor krijgen ze de tijd tot en met 31 december 2023. Wist jij hier al van?

Nieuws