Boekhouding Accountancy Fiscaliteit
Boekhouding bij dienstreizen in het binnenland: hoe werkt dit?

Personeelsleden binnen bepaalde diensten van de federale overheid ontvangen een terugbetaling van hun gemaakte kosten tijdens een binnen- of buitenlandse diensttrip. Zowel de verblijfskosten als de forfaitaire vergoeding voor maaltijden en dranken vallen hieronder. Hier kan jij als bedrijfsleider van je vennootschap ook gebruik van maken. Dat is heel erg interessant want die kostenvergoeding is gewoon aftrekbaar als beroepskost voor de vennootschap en je betaalt geen sociale bijdragen. Natuurlijk hangen hier alweer een aantal voorwaarden aan vast. Maar eerst maken we even een onderscheid tussen de verschillende kosten.

Zo hebben we de forfaitaire vergoeding voor verblijfskosten die je kan aanvragen indien je in België logeert voor het werk, buiten je eigen woonplaats uiteraard. Het maximale bedrag van deze vergoeding bedraagt 130,58 euro per nacht. Denk hierbij goed na! Scoorde je een overnachting die minder dan 130,58 euro per nacht kost? Laat die factuur dan achterwege, betaal met je privé bankkaart en vraag gewoon je forfaitaire vergoeding aan. Slaap je liever onder satijnen lakens in een luxueuze hotelkamer met een kamerprijs die boven de 130 euro prijkt? Dan is het interessant om gewoon de factuur van je overnachting die je betaalde met de bankkaart op naam van de vennootschap aan onze boekhouders te overhandigen. Je factuur en bonnetjes bijhouden is in dat geval dus de boodschap!

Dan hebben we nog de kosten van maaltijden en dranken die ook volgens de forfaitaire vergoeding terugbetaald worden. Je verplaatsing moet wel minstens 6 uur in beslag nemen en je krijgt een maximumbedrag van 17,41 euro per dag terugbetaald. Je kan maximaal 16 dagvergoedingen per maand aanvragen én er geldt een beperking van maximaal 40 verplaatsingen naar één specifieke plek. Als je verplaatsing aan al deze voorwaarden voldoet, denk je toch best weer twee keer na. Ben je van plan om snel even een broodje en koffie te halen bij Panos? Betaal dan weer met je privé bankkaart en vraag je forfaitaire vergoeding aan. Ga je liever stevig uit eten (aan een bedrag dat hoger is dan 17,41 euro)? Betaal dan met de bankkaart van de vennootschap en hou gewoon al je bonnetjes goed bij.

Maak je gelijkaardige binnenlandse dienstreizen regelmatig? Ken jezelf dan een maandelijkse forfaitaire vergoeding toe. Dan krijg je maximaal 278,56 euro ( 17,41 euro x 16 dagen) op je bankrekening, al wordt het bedrag eigenlijk vastgesteld op de dienstreizen die je het voorgaande jaar maakte. Bij deze maandelijkse forfaitaire vergoeding wordt de regel van de minimum 6 uur durende verplaatsing geschrapt.

Vertrek je binnenkort op binnenlandse trip voor professionele doeleinden? Neem bij twijfels gewoon even contact met ons op. We kunnen je steeds antwoorden en advies bieden of deze forfaitaire dagvergoedingen voor jou interessant zijn!

Boekhouding bij dienstreizen in het binnenland: hoe werkt dit?

Maak je voor je werk een binnenlandse dienstreis of volg je een opleiding in België? Dan informeren we je graag over de forfaitaire vergoeding voor maaltijden en dranken én verblijfskosten. Je gemaakte kosten worden dus volgens een vastgelegd bedrag terugbetaald. Opgelet: want da’s niet altijd je beste uitkomst. Dat vraagt om een opsomming van de do’s en dont’s bij dienstreizen in het binnenland!

Nieuws