Boekhouding Accountancy Fiscaliteit
Hoe lang moet je documenten bewaren voor een fiscale controle?

Dit geldt voor de aangiften voor personenbelasting, vennootschapsbelasting en de BTW-listing:

Voor tijdig ingediende aangiften blijft de controletermijn 3 jaar. De controletermijn voor het boekjaar 2023 vervalt dan op 31/12/2026.

De controletermijn voor laattijdige of niet ingediende aangiften wordt verlengd tot 4 jaar.

Voor vennootschappen met een buitenlandse connectie wordt de termijn zelfs 6 jaar.

(Vermoeden van) fraude? Dan kan de controletermijn oplopen tot 10 jaar.

Wij raden je dus aan om je boeken en documenten zeker 10 jaar te bewaren. Door digitalisering is het gebruik van een boekhoudsysteem zoals Exact Online een handige oplossing. Het bijhouden van aankoop- en verkoopfacturen via dit systeem, inclusief complete PDF’s met bijlagen, voldoet aan de opslagvereisten.

Ook digitale facturen zijn de toekomst. Bewaar ze slim op Dropbox en bespreek alles met je dossierbeheerder. Vanaf 2025 zeggen we vaarwel tegen papieren aangiften van facturen!

Hoe lang moet je documenten bewaren voor een fiscale controle?

Bij een willekeurige controle door de fiscus moet elke ondernemer alle gegevens van de afgelopen jaren kunnen voorleggen. Vanaf het aanslagjaar 2023 is de bewaarplicht voor je fiscale documenten zelfs verlengd. Dit geeft de fiscus extra tijd om je bewijsstukken te controleren.

Nieuws