Boekhouding Accountancy Fiscaliteit
Hoe vermijd ik de klop van de ‘sociale (bijdragen) hamer’?

Vele zelfstandigen stellen ons de vraag waarom de sociale bijdragen zo’n groot bedrag bedraagt. Je betaalt ongeveer 750 euro per kwartaal, maar wist je dat dit slechts om een ruime schatting gaat? De som van 750 euro is zelfs maar het minimum bedrag dat je als zelfstandige hoort te betalen. De afrekening die je meestal pas in het derde jaar van je zelfstandige activiteit voorgeschoteld krijgt, wordt nog een stuk zwaarder. Want in werkelijkheid betaal je 20,5 % sociale bijdragen op je belastbare winst. Dit pittige ‘fenomeen’ krijgt de benaming: ‘de sociale hamer’.

Een voorbeeld: je werkt je eerste jaar als zelfstandige met relatief weinig kosten en een mooie winst van 50.000 euro (voor alle duidelijkheid: dit is geen maatstaf, maar een fantastisch resultaat om je ondernemerschap mee te starten). Op die winst heb je maar 3000 euro (750 euro x 4 kwartalen) aan sociale bijdragen betaald. In werkelijkheid hoorde je nochtans 10.250 euro neer te leggen (20,5% van 50.000 euro), dus uiteindelijk zal je nog een afrekening van 7250 euro (10.250 euro – 3000 euro) in je bus ontvangen. Een zware opdoffer? Als je er als zelfstandige geen rekening mee hield natuurlijk wel.

Die sociale klop van de hamer kan nochtans vermeden worden door een juiste inschatting van het resultaat tijdens het boekjaar. Vraag aan je boekhouder om je sociale bijdragen te verhogen in het juiste kwartaal van het juiste boekjaar, net om verrassingen te vermijden. Heb je vragen of nood aan een portie advies? Aarzel zeker niet om contact op te nemen en te overleggen met ons team!

Hoe vermijd ik de klop van de ‘sociale (bijdragen) hamer’?

Waarom betaal je steeds zoveel aan sociale bijdragen? Heel wat beginnende zelfstandigen vragen het zich af. Het antwoord daarop is best simpel: zo bouw je sociale rechten op. Je mag je dan aansluiten bij een mutualiteit die bijdraagt aan je pensioen, een financiële tussenkomst bij een doktersbezoek of zwangerschapsverlof. Een best aanvaardbare kost dus. Maar laat jezelf niet verrassen door het kostenplaatje!

Nieuws