Boekhouding Accountancy Fiscaliteit
Je pensioen als zelfstandige of bedrijfsleider verhogen?

Hierdoor profiteer je dus niet alleen van het wettelijk pensioen –  dat voor zelfstandigen doorgaans lager uitvalt dan voor werknemers – maar geniet je ook van extra kapitaal of rente. Ontdek hier hoe de regelingen van VAPZ (Vrij Aanvullend Pensioen Zelfstandigen) en IPT (Individuele Pensioentoezegging) je kunnen helpen om op een fiscaal voordelige manier een aanvullend pensioen op te bouwen.

VAPZ


Een Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ) is een vorm van pensioensparen dat speciaal werd ontworpen voor zelfstandige ondernemers en bedrijfsleiders in België. Hierdoor creëren ze bovenop hun wettelijk pensioen nog een extra pensioen. En genieten zelfstandigen van fiscale voordelen. Aangezien de betaalde premies aftrekbaar zijn als beroepskosten, geeft dit je dus belastingvoordeel. Daarnaast biedt een VAPZ ook sociale voordelen, omdat de betaalde premies niet meetellen bij het berekenen van sociale bijdragen. Gevolg? Lagere sociale bijdragen.

Geen voordelen zonder voorwaarden uiteraard. Het stelsel is enkel toegankelijk voor zelfstandigen in hoofdberoep en de betaalde premies zijn beperkt tot een percentage van het netto beroepsinkomen, met een maximumbedrag van € 3.859,40 in 2023. Het opgebouwde pensioenkapitaal kan worden opgenomen in de vorm van een kapitaal of periodieke uitkering zodra de pensioenleeftijd is bereikt. Houd er wel rekening mee dat er belastingen verschuldigd zijn bij opname.

IPT

IPT, oftewel Individuele Pensioentoezegging, is een pensioenregeling specifiek voor bedrijfsleiders in België. Met IPT leggen bedrijfsleiders dus een aanvullend pensioen aan bovenop hun wettelijk pensioen.

IPT biedt verschillende voordelen. Allereerst zijn de betaalde premies onder bepaalde voorwaarden fiscaal aftrekbaar als beroepskosten, met een verlaging van de belastbare basis in de vennootschap tot gevolg. Daarnaast zijn de premies vrijgesteld van sociale bijdragen, zowel voor de vennootschap als voor de bedrijfsleider. Het opgebouwde kapitaal in het IPT wordt belast bij uitkering op de pensioenleeftijd, waarbij het belastingtarief progressief is en dus afhangt van de leeftijd van de begunstigde op het moment van uitkering.

Je hoort het misschien al in Keulen donderen. En dan moeten we nog vermelden dat er in april 2022 belangrijke wijzigingen werden doorgevoerd in verband met IPT-stortingen, met beperkingen op de aftrekbaarheid van betaalde premies. Maak bij serieuze vraagtekens in je hoofd dus gerust een afspraak bij je Kroton-dossierbeheerder.

Meer weten over die aanvullende pensioenen voor zelfstandigen en bedrijfsleiders? Bel ons, schrijf ons, laat ons gerust iets weten!

Je pensioen als zelfstandige of bedrijfsleider verhogen?

Denk dan nu al aan het opbouwen van een aanvullend pensioen. Wanneer je jaarlijkse premies tijdens je actieve loopbaan betaalt, bouw je zelf een financiële reserve op die vrijkomt wanneer je op pensioen gaat.

Nieuws