Boekhouding Accountancy Fiscaliteit
Luk Van Biesen wordt lid van Raad van Toezicht van FSMA

Onze oprichter Luk Van Biesen ziet sinds kort dus toe op de werking en financiering van de FSMA en geeft adviezen over de prioriteiten en de uitvoering van z’n beleid. Z’n expertise in de bank- en financiële sector én z’n opgemerkte bijdragen als parlementslid in de bancaire crisis en de Fortis– en Optima-commissie, tonen aan dat hij de geknipte persoon is om te zetelen in de Raad van Toezicht.

De FSMA doelt op transparante financiële markten en een eerlijke handel op die markten. De vennootschappen die hierop beroep doen moeten dus juiste en volledige informatie verlenen, zonder te misleiden. FSMA controleert met andere woorden alle bank- en verzekeringsinstellingen, bankkantoren en verzekeringsmakelaars.

Jean Eylenbosch – de gewezen topman van Coca Cola en VBO – is de nieuwe voorzitter. Professoren Selien De Schryder, Roland Gillet , Francois Koulischer, Kristien Smedts, Reinhard Steennot en Jan Verhoeye maken ook deel uit van de Raad. Juriste Maud Watelet en notaris Pierre Nicaise vervolledigen het ensemble.

Luk Van Biesen wordt lid van Raad van Toezicht van FSMA

Bedrijfsleider Luk Van Biesen zetelt sinds kort in de Raad van Toezicht van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA). Dit orgaan houdt toezicht op de financiële sector in België en streeft naar een eerlijke en correcte behandeling van iedere consument.

Nieuws