Boekhouding Accountancy Fiscaliteit
Verlaagd tarief dankzij VVPR-bis regeling voor jouw vennootschap?

First things first. Wie een vennootschap opstart, streeft natuurlijk naar een financieel gezonde toekomst: voldoende winst maken is dus de boodschap. Om deze winst uit de vennootschap te halen, kan je een dividend uitkeren aan jezelf als aandeelhouder van de vennootschap. Dit dividend bestaat uit winst na betaling van de roerende voorheffing aan 30%. Maar dankzij de VVPR-bis regeling kan je onder bepaalde voorwaarden genieten van een lager tarief van 20% of 15%.

Dat verlaagd tarief werkt als volgt: het VVPR-bis regime laat toe dat vennootschappen na hun tweede boekjaar 20% en na hun derde boekjaar slechts 15% aan roerende voorheffing betalen wanneer ze een dividend uitkeren aan de aandeelhouders. Vergelijk dit met de betaling van 20,5% sociale bijdragen én daarbovenop de personenbelasting op elke euro aan loon en je beseft al snel dat het VVPR-bis principe z’n fiscale voordelen bewijst.

Een groot voordeel is dat de vennootschap niet onderworpen is aan een bepaalde wachttermijn die bijvoorbeeld wel geldt bij het gebruik van een liquidatiereserve. Bij een liquidatiereserve reserveert de (kleine) vennootschap de winst na belasting op een aparte rekening, waarna ze de som als dividend kan uitkeren aan 5% roerende voorheffing. Maar je moet wel maar liefst 5 jaar wachten vooraleer je het dividend mag uitkeren, dus dat vraagt om veel geduld.

Concreet nu! Stel: na je tweede boekjaar bedraagt je winst € 10.000 (na de betaling van je vennootschapsbelasting). Dankzij de VVPR-bis regeling kan je dan een netto dividend uitkeren van €8.000 (=20%). Na je derde boekjaar kan je zelfs €8.500 (=15%) dividend uitkeren.

Het klinkt misschien te mooi om waar te zijn, maar toch is het zo. Natuurlijk moet je wel rekening houden met enkele voorwaarden. We starten meteen met de belangrijkste voorwaarde: er moet een ‘volstort’ kapitaal in de vennootschap aanwezig zijn. Het volstort kapitaal staat voor de inbreng in geld die na 30 juni 2013 effectief op de rekening staat bij de oprichting van de vennootschap. Werd uw vennootschap vroeger opgericht en werd er ook geen kapitaalverhoging doorgevoerd? Dan kan je niet profiteren van het VVPR-bis regime.

Bovendien kan het VVPR-bis dividend enkel uitgekeerd worden door kleine en middelgrote vennootschappen en dus niet door zelfstandigen, grote vennootschappen of vennootschappen met preferente aandelen. De aanwezige aandelen moeten ook nog steeds in het bezit zijn van de oorspronkelijke aandeelhouder. Er bestaan een aantal uitzonderingen maar over het algemeen geldt: wie de aandelen aankocht van de oorspronkelijke aandeelhouder verliest het recht op de toepassing van het VVPR-bis regime.

Werd je vennootschap opgericht na 1 mei 2019? Geen stress: de inbreng die toen voorzien werd volstaat. Bestond je vennootschap al van voor 1 mei 2019? Dan vul je het niet ‘volstort’ kapitaal best aan tot het bedrag van €18.600 (of meer) bereikt wordt. Eventueel bijstorten via een overschrijving van de aandeelhouder naar de vennootschap is dus de boodschap. Vaak gaat de aanvulling om een bedrag van €12.400.

Wil je dit jaar al een VVPR-bis dividend uitkeren via je vennootschap? Hou er dan rekening mee dat je de volstorting moet voltooien vooraleer je boekhouder een aangifte doet van je dividenduitkering. Communicatie is dus key! Aarzel niet om ons te contacteren bij eventuele vragen of voor het gepaste advies.

Verlaagd tarief dankzij VVPR-bis regeling voor jouw vennootschap?

De fiscale wereld staat niet stil. Een ingrijpende wijziging in het VVPR-bis regime bijvoorbeeld, heeft sinds 1 januari 2022 behoorlijke gevolgen voor verschillende vennootschappen. VVPR-bis? Deze regeling heeft betrekking op de roerende voorheffing bij een dividenduitkering. Zie je door de bomen het bos al niet meer? Wij leggen het even uit.

Nieuws