Boekhouding Accountancy Fiscaliteit
Verplicht attest voor verlaagd btw-tarief van 6% bij renovatiewerken afgeschaft

Het attest bevestigt dat je recht hebt op een verlaagd btw-tarief van 6% wanneer je beslist om je privéwoning (ouder dan 10 jaar) eens goed onder handen te nemen. Door de afschaffing van het attest worden renovatie- of herstellingswerken aan private woningen die in aanmerking komen voor het verlaagd tarief, nu dus zonder problemen gefactureerd aan 6%.

De aannemers stellen het verplichte attest op, maar het is de afnemer die bevestigt of er aan de voorwaarden voldaan werd door het attest in te vullen. Dat proces kan wel eens aanslepen. Door de afschaffing van de attesteringsplicht worden aannemers een stuk minder afhankelijk van hun opdrachtgevers.

De regering verschuift de verantwoordelijkheid dus zichtbaar naar de klant. Deze krijgt één maand tijd om de aannemer op de hoogte te brengen dat het gebruikte btw-tarief fout is en de factuur dus te betwisten.

Het verplichte attest voor de toepassing van 6% btw wordt vervangen door de volgende, verplichte standaardverklaring op de factuur:

Btw-tarief: Bij gebrek aan schriftelijke betwisting binnen een termijn van één maand vanaf de ontvangst van de factuur, wordt de klant geacht te erkennen dat (1) de werken worden verricht aan een woning waarvan de eerste ingebruikneming heeft plaatsgevonden in een kalenderjaar dat ten minste tien jaar voorafgaat aan de datum van de eerste factuur met betrekking tot die werken, (2) de woning, na uitvoering van die werken, uitsluitend of hoofdzakelijk als privéwoning wordt gebruikt en (3) de werken worden verstrekt en gefactureerd aan een eindverbruiker. Wanneer minstens één van die voorwaarden niet is voldaan, zal het normale btw-tarief van 21% van toepassing zijn en is de afnemer ten aanzien van die voorwaarden aansprakelijk voor de betaling van de verschuldigde belasting, interesten en geldboeten.

Om bedrijven voldoende tijd te geven om zich aan te passen geldt er wel nog een overgangsperiode. Tot en met 30 juni 2022 kan je blijven werken met het attest voor WOS (werken in onroerende staat). Daarna ben je verplicht om de standaardverklaring op de factuur te noteren.

Let er dus goed op dat je vanaf 1 juli de standaardverklaring steeds meldt op de facturen. Maar kijk als klant ook goed na dat deze verklaring genoteerd staat op de facturen die je ontvangt. De aansprakelijkheid om het recht op verlaagd tarief ligt na één maand bij de klant!

Verplicht attest voor verlaagd btw-tarief van 6% bij renovatiewerken afgeschaft

De regering keurde eind 2021 de wet die het verplichte attest voor de toepassing van 6% btw bij renovatiewerken aan woningen ouder dan 10 jaar afschaft goed. Kijk je factuur dus goed na!

Nieuws