Boekhouding Accountancy Fiscaliteit
Waarom een vennootschap oprichten?

Als zelfstandige kan je elk jaar duizenden euro’s kwijtspelen aan je personenbelasting. Dat komt omdat je op al je winst belast wordt volgens de schijven van de personenbelasting. Als je zaak goed draait, betaal je dus al snel 50% personenbelasting op elke winstgevende euro. Vergeet ook niet dat je op deze winst ook nog 20,5% sociale bijdragen betaalt.

Wij kunnen je garanderen dat een vennootschap fiscaal interessanter is dan een zelfstandig statuut. Deze winst wordt immers lager belast dan je persoonlijke winst. Waarom? Omdat er door een vennootschap meer geld rolt dan door een eenmanszaak en da’s beter voor de economie.

In een vennootschap keer je jezelf een loon naar wens uit. De winst die daarna resteert wordt belast aan 20 à 25%. Daarmee zit dat geld nog niet in je portemonnee. Om het effectief uit te keren wordt deze som nog eens belast aan maximaal 30%.  De belasting aan een lager percentage is mogelijk, maar vraag daarvoor raad aan je dossierbeheerder die alles in hapklare taal uitlegt.

Een ander voordeel is de beperkte aansprakelijkheid. Bij een faillissement kan je het kapitaal dat in de vennootschap steekt verliezen (mits een goed bestuur), maar je bent nooit persoonlijk aansprakelijk voor mogelijke schulden waarmee de vennootschap kampt. Bij je zelfstandige activiteit beschik je niet over de mogelijkheid om je privévermogen hiervoor te beschermen.

Bovendien is de oprichting van een vennootschap veel toegankelijker geworden. Bij de start moet je rekening houden met een kost van 2000 euro + btw om de notaris en de boekhouder te betalen. Het grote voordeel is dat je tegenwoordig een vennootschap opricht met een kapitaal van één symbolische euro, waar je vroeger zeker 18.600 euro neertelde.

Heb je vragen over hoe we de vennootschapsvorm kunnen toepassen op jouw zelfstandige activiteit? Kijk dan eens op onze website en stuur ons een mailtje of bel je dossierbeheerder voor een uitgebreide uitleg en advies!

Waarom een vennootschap oprichten?

Als je beslist om zelfstandige te worden sta je eerst nog voor de keuze tussen de oprichting van een vennootschap of eenmanszaak. De meeste zelfstandigen kiezen voor het laatste. Maar dat betekent niet dat het onmogelijk is om je zaak na een bloeiende periode om te vormen tot een vennootschap. Elke rechtsvorm heeft z’n voor- en nadelen maar wij benoemen hieronder enkele redenen om toch die vennootschap op te richten.

Nieuws