Boekhouding Accountancy Fiscaliteit
Zelfstandigen in bijberoep: opgepast voor de sociale bijdragen!

Een zelfstandige in hoofdberoep telt om de drie maanden een minimumbijdrage van ongeveer 750 euro neer terwijl een zelfstandige in bijberoep slechts een voorschot van rond de 80 euro betaalt of zelfs een volledige vrijstelling krijgt. Maar daarmee is de kous niet af.

Voor het jaar 2021 betaal je als bijberoeper geen sociale bijdragen als je winst lager ligt dan 1553,58 euro. Ligt je winst hoger? Dan betaal je daar 5,125% op. Dat is een pak minder dan de 20,5% die een zelfstandige in hoofdberoep afdraagt, maar je laat je best ook niet verrassen door de som van 5,125% die je neerlegt bij een “te” hoge winst.

Opgepast, die verlaagde sociale bijdrage van 5,125% kent ook z’n restricties. Het minimum aan sociale bijdragen die iemand in hoofdberoep neertelt is gebaseerd op de opbrengst min de kosten. Deze winst is in 2021 wettelijk vastgelegd op het bedrag van 14.042,57 euro. Bedraagt je winst als bijberoeper meer dan die 14.042,57 euro? Dan worden je sociale bijdragen berekend volgens hetzelfde principe als een zelfstandige in hoofdberoep.

Je maakt dan best eens de overweging om je zelfstandige activiteit in bijberoep om te vormen naar een activiteit in hoofdberoep. Reden? De sociale bijdragen die je in bijberoep betaalt, staan los van je sociaal statuut.  Je bouwt dus geen sociale rechten op en krijgt bijvoorbeeld geen vervangingsinkomen bij ziekte of enige pensioenvoordelen. Bijberoepers kregen tijdens de coronacrisis – in tegenstelling tot hoofdberoepers – bovendien geen financiële steun. Als zelfstandige in bijberoep is pensioensparen via VAPZ (=Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelstandigen) ook niet mogelijk, terwijl zelfstandigen in hoofdberoep dit wel volledig als kost mogen inbrengen.

Bekijk het zo: een zelfstandige activiteit in bijberoep is ideaal als je een hobby wil uitoefenen waarvan je financieel simpelweg niet kan of wil leven. Is het je bedoeling om veel winst te maken met je beroep? Overweeg dan – samen met ons –  om over te schakelen naar een zelfstandige activiteit in hoofdberoep.

Zelfstandigen in bijberoep: opgepast voor de sociale bijdragen!

Tal van onze klanten zetten de eerste stapjes in de zelfstandigenwereld als zelfstandige in bijberoep. Ze willen de zekerheid van hun huidige job (nog) niet opgeven of redeneren dat ze als zelfstandige in bijberoep recht hebben op verlaagde sociale bijdragen. Maar is dat laatste wel effectief zo?

Nieuws