Boekhouding Accountancy Fiscaliteit
Hoeveel investeringsaftrek krijg je in 2023?

De overheid stimuleert ondernemingen – zowel eenmanszaken, vrije beroepen als KMO’s –om nieuwe investeringen te doen die op lange termijn voor hun zakelijke activiteiten worden gebruikt.

Om de negatieve economische gevolgen van de wereldwijde pandemie te beperken, genoot je tot 31 december 2022 van een tijdelijk verhoogde investeringsaftrek van 25%. Vanaf 2023 daalde het basispercentage van de investeringsaftrek dus opnieuw van 25% naar het oorspronkelijke tarief van 8%.

Toch is het nog steeds interessant om te blijven investeren. De investeringsaftrek verlaagt immers het bedrag waarop je belastingen moet betalen. Het komt er dus op neer dat je het bedrag van de investeringsaftrek mag aftrekken van je belastbare winst.

Maar hoe werkt dat nu juist? Stel dat je als slager een nieuwe koeltoog van 5000 euro aankoopt die 5 jaar kan meedraaien in je slagerij. Dan kan er sowieso jaarlijks 1000 euro “afgeschreven” worden. Daarbovenop kan je in het jaar van aankoop (lees: jaar van factuurdatum) nog eens 400 euro ( = 8% van 5000 euro) fiscaal in mindering brengen.

Natuurlijk moet je onderneming aan een aantal voorwaarden voldoen om in aanmerking te komen voor de investeringsaftrek van 8%. Zo kan je enkel investeren in nieuwe materiële of immateriële vaste activa die je kan afschrijven over een periode van minstens 3 jaar. Het belastingvoordeel geldt ook enkel voor natuurlijke personen of kleine vennootschappen (met maximaal 50 werknemers) voor investeringen die in België werkelijk en uitsluitend voor je specifieke job worden gebruikt.

Bepaalde investeringen worden uitgesloten. Denk bijvoorbeeld aan personenwagens of goederen waarvoor je het gebruik afstaat aan een derde. Niet helemaal zeker van je stuk? Toets je potentiële investering dan altijd af bij je dossierbeheerder.

Naast de gewone investeringsaftrek bestaan er nog enkele specifieke investeringsaftrekken voor digitale investeringen (digitale betalings-en factureringssystemen), energiebesparende investeringen, beveiligingsinvesteringen, investeringen in onderzoek en ontwikkeling, verwerving van octrooien, vergroening vrachtwagens en tankinfrastructuur, bevordering van herbruikbare verpakkingen, rookafzuig- of verluchtingssystemen en zeeschepen. Deze vallen onder een apart regime en zijn zeer complex in aanvraag. Ook hiervoor vraag je dus best even naar het advies van je dossierbeheerder.

Hoeveel investeringsaftrek krijg je in 2023?

Als je in 2023 in bedrijfsmiddelen investeert, kom je in aanmerking voor de investeringsaftrek van 8%. Deze investeringsaftrek is een extra fiscale aftrek die bovenop het belastingvoordeel van de afschrijving komt die je krijgt in het jaar waarin je een beroepsmatige investering doet. De woorden 'Keulen' en 'donderen' spoken nu vast door je hoofd. Lees dus verder!

Nieuws