Boekhouding Accountancy Fiscaliteit
Robin Ryckeboer

Robin is geboren en getogen in Grimbergen, maar door de zogenaamde ‘sterke liefdesroep’ woont hij momenteel in Oost-Vlaanderen. Ondanks deze verhuis blijft hij zijn rol als tweetalige advocaat onvermoeibaar vervullen aan de Balie van Brussel, en houdt hij kantoor daar onder de naam Schweitzerlex. En als hij héél even niet aan het werk is? Dan vult hij z’n tijd met familie & vrienden, sport, film & muziek.

Advocaat = jongensdroom

Na zijn allereerste les strafrecht onder wijlen professor Brice De Ruyver aan de UGent wist hij onmiddellijk dat hij advocaat wilde worden en het strafrecht wilde beoefenen. Hierdoor was het geen verrassing dat hij – na zijn studie in 2012 – zijn carrière startte bij de Balie van Brussel.

Zijn werk als advocaat bestaat uit de studie van strafdossiers, bijstand verlenen aan cliënten tijdens verhoren, het bespreken van dossiers met cliënten (al dan niet in de gevangenis) en het pleiten van zaken voor verschillende rechtbanken in het hele land. Zijn voorkeursmateries zijn dan weer verkeersrecht (zowel strafrechtelijk als burgerlijk, inclusief lichamelijke schadedossiers), strafrecht en buitencontractuele aansprakelijkheid.

A day in the life van advocaat Robin

Je leest het al: advocaat zijn, dat is specialistenwerk. Daarom ziet hij er graag op toe dat elk dossier soepel en efficiënt afgehandeld wordt en probeert hij onnodige procedures zoveel mogelijk te vermijden. Hierbij maakt hij de juridische regels van de zaak begrijpelijk voor elke cliënt, als een hapklare brok informatie & advies.

Geen valse beloftes of een “verkoop” van resultaten: Robin legt helder en overzichtelijk de voor- en nadelen van een zaak uit, met focus op het belang van de cliënt. Gecombineerd met zijn overtuiging dat de samenwerking met de cliënt meer waarde heeft dan het doordrukken van zijn eigen standpunt, streeft hij naar het optimale resultaat. Zijn ultieme droom is om op een dag een assisenzaak met succes te voltooien, gefundeerd op bovenstaand manifest.

Het is onmogelijk om een “typische” werkdag te beschrijven. De ene dag staan er drie zittingen met een expertiseafspraak op de planning, terwijl hij op een andere dag bijstand verleent aan de politie/onderzoeksrechter. Op weer een andere dag kan hij de hele dag besteden aan onderzoek en het schrijven van juridische argumentatie.

De grootste uitdaging in het (verkeers-)strafrecht?

Die ligt in het presenteren van het verhaal van de beklaagde, het begrijpen van de redenen achter de daden en de huidige levenssituaties, zodat rechters een genuanceerd beeld krijgen. Robin is pas tevreden als de rechter écht luistert naar de kant van de beklaagde.

Oh, en dan is er ook nog de uitdaging om de vinger aan de pols te houden in een maatschappij die voortdurend in beweging is. Lees: z’n kennis over de recente wetgeving, rechtspraak en rechtsleer onafgebroken bijspijkeren. Want een jurist is – volgens professor Georges Martyn – gedoemd om eeuwig te studeren.

Zijn meest memorabele prestaties laten zich samenvatten als de meest bevredigende projecten: van het bestrijden van & zoeken naar alternatieven voor het overmatig gebruik van gevangenisstraffen tot het voeren van een complexe strafrechtelijke verdediging in het Frans, inclusief urenlange pleidooien en een onverwacht resultaat – lees: opschorting van straf – gezien de ernst van de aanklachten.

 

"Mijn job als advocaat is vooral een roeping"

Het klantenbestand van Kroton in Meise en Hofstade (bij Mechelen) is een bonte mix: van een slotenmaker en IT-experts tot regisseurs en advocaten! In die laatste categorie schittert ook Robin Ryckeboer, een 35-jarige familieman met een onverzadigbare passie voor recht.

Klanten in de kijker